تکمیل ظرفیت دانشگاهها

تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداغ(2021/08/12  – 2021/08/20)

تکمیل ظرفیت دانشگاه 19 مایس سامسون (2021/08/02  – 2021/08/08)

تکمیل ظرفیت دانشگاه کرککاله شهر کرککاله (2021/08/27  2021/09/03)

تکمیل ظرفیت دانشگاه بالیک اسیر (2021/08/30  – 2021/09/03)

تکمیل ظرفیت دانشگاه مارمارا (2021/08/24 – 2021/08/27)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *