بایگانی ماه: جولای 2021

آزمون YDS

زمان ثبت نام آزمون زبان انگلیسی YDS برای مقاطع ارشد و دکترا : (2021/08/20 – 2021/08/31 ) زمان ثبت نام آزمون زبان انگلیسی YDS برای مقاطع ارشد و دکترا با تاخیر: (2021/09/08) زمان اعلام نتایج آزمون زبان انگلیسی YDS برای مقاطع ارشد و دکترا :(2021/11/13)  

تکمیل ظرفیت دانشگاهها

تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداغ(2021/08/12  – 2021/08/20) تکمیل ظرفیت دانشگاه 19 مایس سامسون (2021/08/02  – 2021/08/08) تکمیل ظرفیت دانشگاه کرککاله شهر کرککاله (2021/08/27  2021/09/03) تکمیل ظرفیت دانشگاه بالیک اسیر (2021/08/30  – 2021/09/03) تکمیل ظرفیت دانشگاه مارمارا (2021/08/24 – 2021/08/27)