لینک های مفید 

سازمان سنجش ترکیه
مشاهده وب سایت

واحد نظام وظیفه وزارت علوم
مشاهده وب سایت

نظام ارزشیابی مدارک خارج از کشور
مشاهده وب سایت

کنفرانس ICTPE و مجله IJTPE
مشاهده وب سایت

نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور توسط وزارت علوم
مشاهده وب سایت

سازمان سنجش آموزش کشور
مشاهده وب سایت

سازمان نظام وظیفه ناجا
مشاهده وب سایت

لیست موسسات دارای مجوز از وزارت علوم
مشاهده وب سایت

موسسات لغو امتیاز شده از وزارت علوم
مشاهده وب سایت

 

وزارت علوم، تحقِقات و فناوری
مشاهده وب سایت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مشاهده وب سایت

اداره کل بورس و اعزام
مشاهده وب سایت

کانون موسسات اعزام دانشجوی ايران
مشاهده وب سایت

سفارت ایران در ترکیه
مشاهده وب سایت

رایزنی فرهنگی ایران و ترکیه
مشاهده وب سایت

رتبه بندی بین المللی دانشگاههای ترکیه
مشاهده وب سایت

شورای آموزش عالی ترکیه
مشاهده وب سایت