خدمات موسسه اعزام به خارج کیان دانش

  • پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی (مقطع لیسانس)
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری

 

خدمات مقطع کارشناسی

  • ثبت نام آنلاین متقاضیان برای آزمون ،TR-YÖS
  • مشاوره و انتخاب رشته جهت اخذ پذیرش برای متقاضیان

 

خدمات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  • ارائه مشاوره جهت شرکت در آزمون های YDS , ALES , TÖMER
  • ثبت نام آنلاین متقاضیان برای آزمون های TDS , ALES , TÖMER
  • مشاوره در مورد نحوه اخذ پذیرش از دانشگاه ها