خدمات موسسه اعزام به خارج کیان دانش

 • پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی (مقطع لیسانس)
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

 

خدمات مقطع کارشناسی

 • برگزاری دوره های آمادگی جهت شرکت در آزمون YÖS
 • ثبت نام متقاضیان برای آزمون YÖS
 • اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج آزمون
 • برگزاری تورهای شرکت در آزمون
 • مشاوره و انتخاب رشته جهت اخذ پذیرش برای متقاضیان
 • معرفی کتب و جزوات آموزشی
 • برگزاری کلاس های رفع اشکال و آزمون های دوره ای

 

خدمات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 • برگزاری دوره های آمادگی جهت شرکت در آزمون های YDS , ALES , TÖMER
 • ثبت نام متقاضیان برای آزمون های TDS , ALES , TÖMER
 • اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج آزمون ها
 • برگزاری تورهای شرکت در آزمون ها
 • معرفی کتب و جزوات آموزشی
 • مشاوره در مورد نحوه اخذ پذیرش از دانشگاه ها